Kishonti és Kricskovics ügyvédi iroda KaposvárKishonti és Kricskovics ügyvédi iroda KaposvárKishonti és Kricskovics ügyvédi iroda KaposvárKishonti és Kricskovics ügyvédi iroda Kaposvár

  

Munkajog

Munkáltatóknak:

- munkaszerződések kötése,
- munkaviszony megszűntetése,
- kollektív szerződések és szabályzatok készítése, véleményezése (audit),
- munkarend kialakítása,
- hatóságok és bíróság előtti jogi képviselet,
- munkahelyi kiszervezés (outsourcing).

Munkavállalóknak:

- jogellenes munkaviszony megszűntetés esetén a munkáltatóval szembeni és bíróság előtti képviselet
- munkavállalók jogi sérelmeinek orvoslása (elmaradt munkabér, pótlékok, szabadságmegváltás)
- üzemi balesetből eredő követelések, kártérítés érvényesítése


Társadalmi szervezetek joga

Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, sport szervezetek) alapítása, képviselete. Belső szabályzatok készítése.


Társasági jog

Társaságok alapítása, átalakítása, megszüntetése elektronikus úton.


Közigazgatási jog

- közigazgatási határozat elleni jogorvoslat, valamint a bírósági felülvizsgálat során jogi képviselet nyújtása,
- közigazgatási ügyekkel kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás,
- külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése.

Ingatlanjog

ingatlan adásvételi szerződések, ingatlan csereszerződések, ajándékozási szerződések, és egyéb az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló okiratok szerkesztése

- társasházak alapítása
- képviselet ingatlan nyilvántartási eljárásban.


EU-s jog

- az Európai Közösségek jogával kapcsolatos jogi tanácsadás.Öröklési Jog

- Végrendeletek, öröklési szerződések készítése
- Képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban.

 


CÍM:

7400 Kaposvár, Zárda u. 3.

TELEFON:
06/20-366-45-71
06/20-367-78-47
06/70-941-96-30

Tel, fax: 82/510-465

EMAIL:
info@kkugyved.hu